ทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

  
หน้าแรก สำนักงานวิชาการ บทความ กระดานสนทนา แฟ้มสะสมผลงานบุคลากร ชมรมศิษย์เก่า facebook อ่านข่าวเก่า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อ่านข่าวเก่า๕๗ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิจัยคณาจารย์ เว็บกลุ่มงานวิจัยฯ

นาฬิกา 

 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 

รายชื่อวัดจังหวัดเชียงราย 

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย
รายชื่อวัดอำเภอแม่จัน
รายชื่อวัดอำเภอเวียงชัย
รายชื่อวัดอำเภอแม่สาย
รายชื่อวัดอำเภอเชียงแสน
รายชื่อวัดอำเภอเชียงของ
รายชื่อวัดอำภอเทิง
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 

ห้องสมุด 

 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 

Google Search

Google

 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 

คู่มือ 

 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด

mcucr 5 สัปดาห์
WebSuperAdm245 สัปดาห์
WeBManGR252 สัปดาห์
 

อ่านข่าวเก่า ๕๗

สอบราคาห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พธ.บ.60  
 
 

รับสมัครนิสิตใหม่ 2558 


 
 
 

โครงการปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
นิสิตบรรพชิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประมวลภาพ
พระเดชพระคุณพระรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดเชียงราย
ประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ วัดพระธาตุปูเข้า ตำบลสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พร้องทั้งให้โอวาท แนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี
ได้ไห้โอวาทแก่พระนิสิตบรรพชิตผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สวดมนต์ ทำวัตร

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล
คณะว่าที่บัณฑิต รุ่น ๖๐ และคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน สาธุชนทั่วไป
นำโดย ท่านพระครูสุธีสุตสุนทร กับคณะชาวต่างชาติร่วมกันถวายภัตตาหารเพล 
ท่านพระครูกิตติพัฒนานุยุต ประธานโครงการ จัดเตรียมสำรับอาหารและเครื่องดื่ม
ใส่บาตรภัตตาหารเพล แก่พระนิสิตผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกรูป
คณะชาวต่างชาติร่วมกันถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คณะชาวต่างชาติ พุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป
ร่วมกันตักบาตรถวายภัตตาหารเพล นำโดย ท่านพระครูสุธีสุตสุนทร

ฟ้าพิสูจน์.....คน
ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุผาเงา
มีสายฝนโปรยปรายตลอดทางในฤดูหนาว
เป้าหมาย ไม่มีสิ่งใดเกินกว่า คำว่า...มนุษย์
อนุโมทนาบุญ ครั้งนี้ ทุกๆท่าน ทุกๆรูป ปฏิบัติธรรมให้ถึงพร้อม
มีความสุขความเจริญ และประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม จงพลันสำเร็จ
พลันสำเร็จ พลันสำเร็จ ทุกท่านทุกรูปทุกคน เทอญฯ


โครงการศึกษาธรรมศึกษา (นิสิตคฤหัสถ์)

วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประมวลภาพโครงการ 

 

 
 
 

ภาระงานอาจารย์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาระงานตามพันธกิจของพระรัตนมุนี
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูศรีรัตนากร, ดร.
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.นเรศร์ บุญเลิศ
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูกิตติพัฒนานุยุต
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระบุญรอด ปคุณธมฺโม
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระสุพัฒน์ วราสโย
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.กำพล สุกันโท
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.สุริยฉัตร รัตนะ
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของพระภัทรพงศ์ นิรุตฺติเมธี
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ประวิทย์ เอกเจริญสุข
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.พัสกร อุ่นกาศ
   -ปก
   -ผลิตบัณฑิต
   -บริการวิชาการแก่สังคม
   -วิจัยและพัฒนา
   -ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาระงานตามพันธกิจของพระรัตนมุนี
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูศรีรัตนากร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
ภาระงานตามพันธกิจของ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.นเรศร์ บุญเลิศ
ภาระงานตามพันธกิจของพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูกิตติพัฒนานุยุต
ภาระงานตามพันธกิจของพระบุญรอด ปคุณธมฺโม
ภาระงานตามพันธกิจของพระสุพัฒน์ วราสโย
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.กำพล สุกันโท
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.สุริยฉัตร รัตนะ
ภาระงานตามพันธกิจของพระภัทรพงศ์ นิรุตฺติเมธี
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ประวิทย์ เอกเจริญสุข
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.พัสกร อุ่นกาศ

 

 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 

ความเห็น

ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.

ระดับคะแนน

ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

Facebook 

 

ตารางเรียน 2559 

ตารางเรียน 3/2559 (ซัมเมอร์) ของนิสิตคฤหัสถ์

ตารางเรียน 2/2559
2. ตารางเรียนบรรพชิต
3. ตารางเรียนคหัสถ์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2559  

วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาคพระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 

เรียนภาษาล้านนา 

 

เนื้อหาล่าสุด

ยังไม่มีเนิ้อหาในส่วนนี้

แบบสำรวจ CRโพลล์

การบริการใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด

ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
17% [27 ]

ข.การบริการอาคารสถานที่
ข.การบริการอาคารสถานที่
15% [24 ]

ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
12% [19 ]

ง.การบริการฝ่ายการเงิน
ง.การบริการฝ่ายการเงิน
3% [4 ]

จ.การบริการร้านอาหาร
จ.การบริการร้านอาหาร
31% [49 ]

ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
22% [34 ]

 

อาเซียนศึกษา 

http://asam.myreadyweb.com/

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2558