วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

นาฬิกา 


 
 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 


 
 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 


 
 
 

รายงานผลประเมินตนเอง  
 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 


ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 


 
 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 


 
 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 


 
 
 

ห้องสมุด 


 
 
 

จำปีออนไลท์ 


 
 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 


 
 
 

ระบบสมาชิก 


ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 
 

คู่มือ 


 
 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 


 
 
 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ 


 
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr19:19:08
WebSuperAdm64 สัปดาห์
WeBManGR70 สัปดาห์
 
 
 

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

 

เมนูย่อยของหน้านี้ 

 
 
 

ความเห็น 

ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.   
 

แสดงความคิดเห็น 

กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.   
 

ระดับคะแนน 

ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
 
 
 
 
 
 

Facebook 


 
 
 

ตารางเรียน/ปฏิทิน 2/57 


 
 
 

ประกาศฝ่ายทะเบียนและวัดผล 


ตารางสอบปลายภาค 1/2557
- ตารางสอบบรรพชิต
- ตารางสอบคฤหัสถ์
- ตารางสอบวิชาข้อสอบกลาง

ประกาศกำหนดการสอบ 1/57

ประกาศผลสอบปลายภาค 2556
ภาคการศึกษาที่ 3/2556

 
 
 

เช็คผลการศึกษา 


 
 
 

วิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 


 
 
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 


ดร.ฤทธิชัย แกมนาคพระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 
 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 


 
 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 


International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 


วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 
 

เรียนภาษาล้านนา 


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 


เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 22 ตุลาคม 2556